CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH SÓC TRĂNG LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

CV1018-Thực hiện Kết luận số 49 của Ban Chấp hành trương ương

Xét chọn học sinh, sinh viên nhận học bổng Lương Định Của năm 2019

Thông báo thi chứng chỉ quốc gia tiếng Khmer năm 2019

Kết luận 49 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng

Thông báo tuyển sinh học tiếng Khmer năm 2019

Kế hoạch kiểm tra Hội Khuyến học các huyện huyện, thị xã, thành phố năm 2019

Công văn nhắc nhỡ báo cáo sơ kết, tổng kết năm

Đơn đăng ký học tiếng Khmer

Quy định về hồ sơ thi đua - khen thưởng

Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng trao học bổng “Lương Định Của” cho 220 sinh viên nghèo hiếu học

 TIN HOẠT ĐỘNG
       HỘI VIÊN

000081884

  Số người đang online : 3.