CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH SÓC TRĂNG LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Hướng dẫn tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Kế hoạch tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Thông báo lớp Tiếng Khmer 2020

Kế hoạch tổng kết 5 năm Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ

Nhắc nhở báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Kế hoạch công tác năm 2020 của BCĐ XDXHHT tỉnh Sóc Trăng

Quyết định của Thủ tướng về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49 của Ban Bí thư

Thông báo nhận Chứng chỉ quốc gia tiếng Khmer khóa thi ngày 24/11/2019

Kết quả xét học bổng Lương Định Của cho sinh viên năm học 2019-2020

Thông báo tuyển sinh và thi cấp CCQG tiếng Khmer

Thông báo học bổng Lương Định Của cho sinh viên năm học 2019-2020

CV1018-Thực hiện Kết luận số 49 của Ban Chấp hành trương ương

Xét chọn học sinh, sinh viên nhận học bổng Lương Định Của năm 2019

Kết luận 49 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng

Đơn đăng ký học tiếng Khmer

 TIN HOẠT ĐỘNG
       HỘI VIÊN

000094740

  Số người đang online : 6.